3.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010 η εξέλιξη των δεικτών που αφορούν την απήχηση των δημοσιεύσεων είναι θετική για τις διάφορες κατηγορίες φορέων και συμβαδίζει με την άνοδο των σχετικών δεικτών του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων.  

Τα υψηλότερα ποσοστά δημοσιεύσεων με αναφορές επιτυγχάνουν τα  Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (Διάγραμμα 3.2.1). Την πενταετία 2006-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με αναφορές κυμαίνεται από 56,9% στις δημοσιεύσεις των ΤΕΙ έως 74,2% στις δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ. Την ίδια πενταετία ο μέσος όρος των ελληνικών δημοσιεύσεων είναι 65,5% και των δημοσιεύσεων του ΟΟΣΑ 66,5%.

 

Διάγραμμα 3.2.1

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών και η εξέλιξή του ανά πενταετία παρουσιάζεται για τις διάφορες κατηγορίες φορέων στο Διάγραμμα 3.2.2.  Στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των αναφορών ακολουθεί ανοδική πορεία για τις περισσότερες κατηγορίες φορέων. Μείωση καταγράφουν την τελευταία πενταετία 2006-2010 οι αναφορές στις δημοσιεύσεις των Δημόσιων και των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας.

Τα Πανεπιστήμια, που έχουν και τις περισσότερες δημοσιεύσεις, έχουν και το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών. Την πενταετία 2006-2010 τα Πανεπιστήμια έλαβαν 178.824 αναφορές που αντιστοιχούν σε μερίδιο 80,6% στο σύνολο των ελληνικών αναφορών, τα Ερευνητικά Κέντρα  της ΓΓΕΤ είχαν 40.414 αναφορές και μερίδιο 18,2%, οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας 26.819 αναφορές και μερίδιο 12,1%, οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας 10.048 αναφορές και μερίδιο 4,5%, οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς 6.326 αναφορές και μερίδιο 2,9%, τα ΤΕΙ 5.814 αναφορές και μερίδιο 2,6%, οι Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς 2.827 αναφορές και μερίδιο 1,3% και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς 1.568 αναφορές και μερίδιο 0,7% (Διαγράμματα 3.2.2 και 3.2.3). 

 

Διάγραμμα 3.2.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 3.2.3

Μεγέθυνση

 

Κορυφή