4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίων

Τα Πανεπιστήμια είναι η κατηγορία φορέων που παράγει τις περισσότερες δημοσιεύσεις της χώρας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι βιβλιομετρικοί δείκτες των επιστημονικών δημοσιεύσεων 21 Πανεπιστημίων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των Πανεπιστημίων για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2004-2008, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.  

 

ΧΡΩΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2004-2008 2006-2010
Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών

 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΠΘ

7.602 25.504 8.577 32.469

 

   Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

995 3.001 1.140 4.182

 

   Δηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

1.478 3.664 1.827 5.931

 

  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑ

9.836 43.697 11.311 58.803

 

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΕΜΠ

4.058 9.715 4.261 13.036

 

  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΑΠ

118 337 136 290

 

  Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΙΟΝΙΟ

51 16 63 22

 

 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΟΠΑ

514 629 580 897

 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Π. ΑΙΓΑΙΟΥ

839 2.024 959 2.340

 

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

91 117 183 355

 

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.738 5.591 2.136 8.443

 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3.262 16.642 3.481 20.705

 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

3.458 18.006 3.854 23.755

 

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

218 277 260 506

 

 Πανεπιστήμιο Πατρών

Π. ΠΑΤΡΩΝ

4.536 15.642 4.989 22.093

 

 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

366 422 508 892

 

 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

150 242 236 512

 

 Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Π. Σ. ΕΛΛΑΔΑΣ

10 4 43 96

 

 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΠΑΝΤΕΙΟ

78 91 89 149

 

 Πολυτεχνείο Κρήτης

ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

683 1.868 856 3.301

 

 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

444 2.006 616 2.883

 

Στις δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων προσμετρώνται και οι δημοσιεύσεις των οικείων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων.

Δεν αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων.

 

Κορυφή