4.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 4.4.1 και 4.4.2* παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα Πανεπιστήμια την πενταετία 2006-2010 και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν 124 δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 62 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 60 του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, 49 του Πανεπιστημίου Κρήτης, 37 του Πανεπιστημίου Πατρών, 34 του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 19 του Πολυτεχνείου Κρήτης,  15 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 9 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, 9 του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, 6 του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, 5 του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 4 του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 1 του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Τα Διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2006-2010, για κάθε Πανεπιστήμιο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Επισημαίνεται ότι όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ενός φορέα προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, ο φορέας θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο. Τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πολυτεχνείο Κρήτης (πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 1%, 5%, 10% και 25%), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (στις κατηγορίες 1% και 5%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Χαροκόπειο στην κατηγορία 1%, και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην κατηγορία 5%. Αξιοσημείωτη είναι και η κατανομή του μικρού αριθμού των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στις κατηγορίες 1%, 5%, 10% και 25%.

 

Διάγραμμα 4.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση των Πανεπιστημίων