5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ΤEI

Ο τεχνολογικός τομέας της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), την τέταρτη σε αριθμό δημοσιεύσεων κατηγορία ελληνικών φορέων. Tα περισσότερα ΤΕΙ έχουν μικρό και ασταθή αριθμό δημοσιεύσεων (<10 δημοσιεύσεις το χρόνο), με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός αξιόπιστων βιβλιομετρικών δεικτών και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη δραστηριοποίηση κάθε ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία, το βαθμό των διεθνών συνεργασιών, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές κ.λπ.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα βιβλιομετρικά δεδομένα για 16 ΤΕΙ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης –ΑΣΠΑΙΤΕ-. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των ΤΕΙ για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2004-2008, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.  

 

ΧΡΩΜΑ

TEI

2004-2008 2006-2010
Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών

 

Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΑΣΠΑΙΤΕ

44 48 56 57

 

ΤΕΙ Αθηνών

375 755 482 1.204

 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

90 188 131 489

 

ΤΕΙ Ηπείρου

90 217 99 257

 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

264 388 331 619

 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

21 53 28 82

 

ΤΕΙ Καβάλας

71 69 108 178

 

ΤΕΙ Καλαµάτας

58 65 85 184

 

ΤΕΙ Κρήτης

298 837 373 1.601

 

ΤΕΙ Λαµίας

71 83 94 175

 

ΤΕΙ Λάρισας

128 238 170 374

 

ΤΕΙ Μεσολογγίου

36 40 64 96

 

ΤΕΙ Πάτρας

61 96 82 332

 

ΤΕΙ Πειραιά

114 208 142 285

 

ΤΕΙ Σερρών

60 48 71 119

 

ΤΕΙ Χαλκίδας

88 62 98 188

 

Κορυφή