8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Φορέων Υγείας

Οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας είναι η τρίτη σε σειρά κατηγορία ελληνικών φορέων όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Τα Δημόσια Νοσοκομεία παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας. Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για δεκαέξι φορείς οι οποίοι, στο διάστημα των τελευταίων πέντε ετών 2006-2010, είχαν πάνω από 150 δημοσιεύσεις. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται ως ένας φορέας, τα νοσοκομεία τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ). Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό των δημοσιεύσεων και των αναφορών για είκοσι ακόμα φορείς της κατηγορίας αναφέρονται στην παράγραφο 8.1. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των δεκαέξι εξεταζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2004-2008, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.    

 

ΧΡΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2004-2008

2006-2010

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ

166 972 196 971

 

Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

244 1.225 226 1.053

 

Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ

ΜΕΤΑΞΑ

170 1.655 172 604

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

229 1.087 274 1.182

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

444

1.681 497 2.263

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

322 1.496 333 2.131

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ

157

643 187 754

 

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ

ΛΑΪΚΟ

281 1.188 258 1.029

 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

140 1.044 181 1.235

 

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

261 799 297 1.109

 

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ

149 708 196 958

 

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

347 1.468 378 1.641

 

Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

139 884 172 924

 

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ

ΤΖΑΝΕΙΟ

149 427 159 466

 

Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ

ΝΟΣ. ΥΠΕΘΑ

338 1.887 372 1.825

 

ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

ΩΝΑΣΕΙΟ

268

1.372 283 1.410

 

Κορυφή