8.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Δημόσιων Φορέων Υγείας το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  παράγει τις περισσότερες δημοσιεύσεις σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις στον αριθμό δημοσιεύσεών τους (Διάγραμμα 8.1.1).

 

Διάγραμμα 8.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε ένα από τα δεκαέξι εξεταζόμενα Νοσοκομεία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1996-2010.   

 

Διάγραμμα 8.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.3. παρουσιάζει για τα δεκαέξι κυριότερα Νοσοκομεία τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2006-2010. Το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ έχει 497 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,7%, και ακολουθούν το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ με 378 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,6%, τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 372 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,5%, το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών με 333  δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,9%, το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης με 297 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,2% και το Ωνάσειο με 283 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,0%.  Τα υπόλοιπα Νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%.   

 

Διάγραμμα 8.1.3

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010 τα νοσοκομεία ΣΩΤΗΡΙΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης, Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, τα νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μεγαλύτερο από την κατηγορία «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» (Διάγραμμα 8.1.4). Επισημαίνεται ωστόσο ότι στα περισσότερα από αυτά ο αριθμός δημοσιεύσεων είναι σχετικά χαμηλός και συχνά εμφανίζει διακυμάνσεις.

  

Διάγραμμα 8.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά για την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και ο αριθμός των αναφορών για είκοσι ακόμα φορείς της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας».

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

148

966

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

140

595

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

137

951

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Α. & Π. ΚΥΡΓΙΑΚΟΥ

126

435

Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ

120

616

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Κ.Α.Τ.

108

338

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

86

328

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ / ΠΑΝΑΝΕΙΟ

80

388

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ

79

313

Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο Αθηνών ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

69

314

Γενικό Ογκολογικό Ν. Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

64

319

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

62

448

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ

60

364

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ

55

163

Νοσοκομείο Αφροδισιακών & Δερματικών Νόσων Αθηνών ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

51

364

Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας»

48

205

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

41

263

Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

38

89

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Η ΕΛΠΙΣ

31

118

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

30

128

Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του - ΕΚΕΔΙ

25

176

 

Κορυφή