8.2 Αριθμός αναφορών

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό σε όλα τα εξεταζόμενα νοσοκομεία και βρίσκεται συνήθως πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο. Την πενταετία 2006-2010, κυμαίνεται  από 61% στο νοσοκομείο Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έως 76% στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (Διάγραμμα 8.2.1).

 

Διάγραμμα 8.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στα δεκαέξι εξεταζόμενα νοσοκομεία κατά την περίοδο 1996-2010.

 

Διάγραμμα 8.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (2.263 αναφορές και μερίδιο 8,4%) και ακολουθούν το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (2.131 αναφορές και μερίδιο 7,9%), τα νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ (1.825 αναφορές και μερίδιο 6,8%), το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (1.641 αναφορές και μερίδιο 6,1%) και το ΩΝΑΣΕΙΟ (1.410 αναφορές και μερίδιο 5,3%). Τα υπόλοιπα νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5% (Διάγραμμα 8.2.3).

 

Διάγραμμα 8.2.3

Μεγέθυνση

 

Κορυφή