8.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 8.4.1 και 8.4.2* παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα δεκαέξι εξεταζόμενα νοσοκομεία την πενταετία 2006-2010 και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Δεκατέσσερα από τα εξεταζόμενα νοσοκομεία παρήγαγαν την πενταετία 2006-2010 μικρό αριθμό δημοσιεύσεων (1-3), οι οποίες κατατάχθηκαν στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως.

Τα ίδια διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2006-2010, για κάθε Νοσοκομείο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%. Επιδόσεις µεγαλύτερες από τον παγκόσµιο µέσο όρο εµφανίζουν στις κατηγορίες 1%, 5% και 10% το νοσοκομείο Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, στις κατηγορίες 1% και 5% τα νοσοκομεία Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΣΩΤΗΡΙΑ, στην κατηγορία 1% το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης και στην κατηγορία 5% το ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ. 

 

Διάγραμμα 8.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση των Δημόσιων Φορέων Υγείας