9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ιδιωτικών Φορέων Υγείας

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας περιλαμβάνονται ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ. Η κατηγορία έχει μικρότερη συνεισφορά στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων σε σχέση με τις κατηγορίες ελληνικών φορέων που εξετάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, διακρίνεται όμως για τους υψηλούς δείκτες απήχησης των δημοσιεύσεών της.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά βιβλιομετρικά δεδομένα για τους κυριότερους φορείς της κατηγορίας. Πρόκειται για το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών, την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, την Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, τον Όμιλο ΙΑΣΩ, τον Όμιλο ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των εξεταζόμενων Ιδιωτικών Φορέων Υγείας για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2004-2008, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.    

 

ΧΡΩΜΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2004-2008

2006-2010

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

 

Αλφα Ινστιτούτο Βιοιατρικών Επιστημών

ΑΙΒΕ

239 1.211 329 2.810

 

Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα

ΕΣΟΟ

31 1.066 44 259

 

Θεραπευτήριο METROPOLITAN

METROPOLITAN

76 468 90 800

 

Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

26

51 35 104

 

Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

364 4.395 385 4.858

 

Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

82 445 106 419

 

Όμιλος ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ

66 213 68 229

 

Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

96 253 103 365

 

Όμιλος ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

201

1.123 209 1.013

 

Κορυφή