Συντελεστές

Συντονισμός – επιστημονική επιμέλεια:

  • Δρ Εύη Σαχίνη

Συγγραφική Ομάδα 

  • Δρ Νένα Μάλλιου
  • Δρ Εύη Σαχίνη  
  • Δρ Νίκος Χούσος

 

Για την επεξεργασία των δεδομένων, τον υπολογισμό των δεικτών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή απαιτήθηκε η ανάπτυξη περιβάλλοντος και εργαλείων λογισμικού, τον συντονισμό και την τεχνική επίβλεψη των οποίων είχε ο Δρ. Νίκος Χούσος. Για την υλοποίηση συνεργάστηκαν οι:      

  • Δρ Δημήτρης Καραΐσκος - ανάπτυξη πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων και λειτουργιών
        διαδραστικής οπτικοποίησης 
  • Κώστας Σταμάτης - ανάπτυξη εργαλείων καθαρισμού δεδομένων
  • Ανδρέας Καλαϊτζής - ανάπτυξη διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής έκδοσης

Το σχεδιασμό του διαδικτυακού περιβάλλοντος είχε η κα Δήμητρα Πελεκάνου.

 

 

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης   

 

Κορυφή