Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

H έντυπη έκδοση σε μορφή e-book

 

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010

 

 

Ξεφυλλίστε την έκδοση   Ξεφυλλίστε την έκδοση

H μελέτη σε μορφή pdf    Η έκδοση σε PDF

 

 

 

Η μελέτη αποτυπώνει την επιστημονική συγγραφική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε διεθνή περιοδικά για τη δεκαπενταετία 1996-2010 και αναδεικνύει τη θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον. H μελέτη επικαιροποιεί και διευρύνει τα αποτελέσματα προηγούμενης μελέτης που αφορούσε την περίοδο 1993-2008 (www.ekt.gr/metrics/report01). Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων του διεθνούς συστήματος Web of Science της Thomson Reuters και αφορούν τις ελληνικές δημοσιεύσεις της περιόδου 1996-2010. Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για 81 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ομαδοποιούνται σε 8 κατηγορίες.

 

Στοιχεία Έκδοσης:
Η μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά" διατίθεται εκτός από την οnline μορφή της (www.ekt.gr/metrics/report02), και σε έντυπη μορφή.

Η έντυπη έκδοση διατίθεται ως e-book (για ανάγνωση με φυλλομέτρηση και σε μορφή pdf). Περιορισμένα αντίτυπα της έντυπης έκδοσης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους φορείς, κατόπιν αιτήματος, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Αριθ. σελ.: 196
Έτος έκδοσης: 2012

ISBN: 978-960-89499-7-3 (print)
ISBN: 978-960-89499-5-9 (pdf)

Eπικοινωνία: ekt@ekt.gr

 

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

Κορυφή